Shares

IOC และ Airbnb จะเปิดตัว Olympian Airbnb Experiences หรือ ประสบการณ์กับนักกีฬาโอลิมปิก ในช่วงต้นปี 2020 เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬามีรายได้โดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นความพยายามของ IOC ที่จะสนับสนุนนักกีฬาและชูให้นักกีฬา เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนกีฬาโอลิมปิก โดยเป้าหมายของ Airbnb นั้นคือการจัดประสบการณ์นี้ที่จะสร้างศักยภาพทาง เศรษฐกิจให้นักกีฬาทั่วโลกนอกเหนือจากช่วงเวลาการแข่งขันหรือเกมส์ต่างๆ และการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายโดยประสบการณ์ดังกล่าวจะมีตั้งแต่การฝึกซ้อมกับนักกีฬาโอลิมปิก ไปจนถึงเยี่ยมชมเมืองกับนักกีฬาอีลิท โดยความร่วมมือระหว่าง Airbnb และ IOC นี้จะผ่านแพลตฟอร์ม Athlete 365 เพื่อสนับสนุนและฝึกอบรมแก่นักกีฬาที่สนใจเป็นโฮสต์ประสบการณ์บนแพลตฟอร์ม Airbnb Experiences

นอกจากนั้น ทาง IOC จะมีการสนับสนุนที่พักให้กับนักกีฬาในช่วงที่กำลังแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ตลอดจนการเดินทางไปฝึกซ้อมในที่ต่างๆ ด้วยที่พักบน Airbnb มูลค่าไม่ต่ำกว่า 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างความร่วมมือ
ครั้งนี้ด้วย


Shares