Shares

พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563-2567 และถือเป็นสมัยที่ 2 ที่ได้รับเลือกเข้ามาทำงาน

ผลการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ผู้สมัคร หมายเลข 1 พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้รับ 51 คะแนน

ผู้สมัคร หมายเลข 2 นาย ภิญโญ นิโรจน์ ได้รับ 17 คะแนน

บัตรเสีย 1

ในส่วนของตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ จำนวน 5 ท่าน ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นอุปนายก ในวาระ 2563-2567 จำนวน 5 คนที่ได้รับเลือก ประกอบไปด้วย นาย อรรณพ สิงห์โตทอง, นาย ศุภสิน ลีลาฤทธิ์, นาง ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์, นางสาว ศิริมา พานิชชีวะ และ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ

ในส่วนของตำแหน่งกรรมการกลาง จำนวน 13 ท่าน ผลปรากฏว่า​ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสภากรรมการ ในวาระ 2563-2567 จำนวน 13 คน ประกอบไปด้วย ยุทธนา หยิมการุณ, พลเรือตรี นิกูล อินทรสุวรรณ, นาย ธวัช อุยสุย, นาย มิตติ ติยะไพรัช, นาย ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์, นาย สมเกียรติ กิตติธรกุล, รศ.ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม, นาย ธนวัชร นิติกาญจนา, นางสาว นันทนี วงศ์อำนิษฐกุล, นาย ณัฐ ชยุติมันต์, นาย อนุสรณ์ วงศ์วรรณ, นาย พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ และ นาย บริพัฒน์ สมมี

โดย​ สำนักงานเลขาธิการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะส่งรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ, อุปนายก​ และกรรมการกลาง​ เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย จดทะเบียนต่อไป

ขอบคุณข้อมูและรูปภาพจาก #FAThailand


Shares